Enkele huisregels

– Men dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn!
– Men loopt alleen op de mat met blote voeten, naast de mat is het verplicht slippers of schoenen te dragen.
– Men dient schone trainingskleding te dragen en zorgt ervoor dat de nagels kort geknipt zijn. Sieraden en piercings dienen afgedaan of afgeplakt te worden. 
– Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma, dienen vooraf aan de instructeur gemeld te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden

Het Gracie jiu jitsu valt onder de categorie “Martial Arts”. Een fundamenteel aspect hiervan is het respect hebben voor elkaar. Agressie en discriminatie in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.

Omgangsregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade toe.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur van BJJ Rotterdam.
  Vertrouwens contactpersoon (VCP)Aan leden maar ook aan trainers, ouders/verzorgers en aan het bestuur wordt gevraagd om ongewenst gedrag te melden bij Lisette Diemers (Tel: 06 28 540 034) wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.